Welk verschil maak jij (M/V) in 2011?
In maart 2011 start het unieke Leiderschap Doorbraak Programma 'Follow You!' voor een exclusieve groep topmensen die in 2011 verschil willen maken. Doe je mee?

Je hebt inmiddels een aardige positie verworven. Je geeft leiding aan een bedrijf, maakt deel uit van een directie-team of bestuur en/of bent toezichthouder. Het behoeft geen discussie dat je weet waar je het over hebt.

Als je terugkijkt op het afgelopen jaar:
 • Heb je de bijdrage kunnen leveren waar je gelukkig van wordt? 
 • Heb je het plezier gehad dat je wilde? 
 • Ben je de gesprekken aangegaan die er toe doen?
 • Heb je de stappen gezet waarmee je het bedrijf echt verder kon brengen? 
 • Weet je wat de mensen om je heen "bezielt"?

Het verlangen zit in ons om onszelf te zijn, en van daaruit een bijdrage te leveren aan deze wereld. Tegelijk willen we niet afgaan, niet belachelijk worden gemaakt, we willen gerespecteerd en gewaardeerd worden. Om niet te kwetsbaar te zijn, trekken we in zakelijk opzicht een soort verantwoorde "functie" jas met een in die omgeving passend gezicht aan, en lopen daarin aan onszelf en het menselijke voorbij. Denkend dat het zo hoort of zo werkt. Voor we het weten, stellen we bepaalde vragen niet meer, gaan confrontaties uit de weg, en lopen rond met een vaag gevoel van ontevredenheid.  

 

Van hoog tot laag hebben mensen er moeite mee om het persoonlijk leiderschap te laten zien waar ze eigenlijk naar verlangen. Authentiek spreken en het leiderschap in praktijk brengen waardoor je organisatie kan floreren. We willen het wel, maar schrikken terug voor de risico's die er mee verbonden lijken te zijn. Met alle gevolgen van dien, persoonlijk en voor het bedrijf.

 

Tegelijk zijn we op zoek naar nieuw leiderschap. Welk leiderschap is nodig in de 21e eeuw, vragen we ons af? Wat moet er anders? Het is zinvol bij deze vragen stil te staan, vooral als we die interessante verkenning vertalen naar onszelf. 

 

Het wordt steeds duidelijker dat nieuw leiderschap alles met echtheid te maken heeft. Met de "functie" jas uittrekken en mens zijn in je werk. Jezelf laten kennen, en anderen beluisteren wie zij zijn, wat hen beweegt. Contact maken. De bijdrage leveren waar je naar verlangt. Met echt zijn als bedrijf: Waar sta je voor, wat voel en merk je daarvan in de praktijk? Waar worden klanten enthousiast van, geloof je er zelf in, en hoe zit dat met al die mensen die bijdragen aan de totstandkoming van jullie produkten of diensten?

 

Mensen zijn in de 21e eeuw geen produktie-middel meer, geen resource of asset, ze ZIJN de organisatie. Het menselijke is zakelijk. Door mensen komt de organisatie tot uitdrukking, tot leven, door hen wordt de klant geholpen, door hen wordt samengewerkt (of niet), gecreëerd (of niet), ontstaat een visie die wordt gerealiseerd (of niet). Door het gedrag van mensen ontstaat vertrouwen (of wantrouwen), wordt over je gesproken, mensen worden blij van je, of niet.   

 

Leiderschap in de 21e eeuw draait om mens zijn, om puurheid en betekenis. Het draait erom jouw vuur te ontsteken en dat van de ander, zodat je betekenisvolle resultaten mogelijk maakt, klanten blij maakt en de wereld een beetje mooier. Het gaat erom de frictie weg te halen tussen zakelijk en menselijk.  

 

Vanuit jouw puurheid kun je een team en een bedrijf naar doorbraken leiden. Het kan allemaal beginnen met jouw leiderschap.

 

Vraag het jezelf eens in stilte: Wat zou jouw puurheid betekenen voor jouw organisatie? En wat zou er gebeuren als je iemand in jouw team zou vragen: Wat zou je hier willen doen, wat zou er gebeuren, als je helemaal puur jezelf zou zijn? En wat zou er gebeuren als het normaal wordt in jouw organisatie om dit soort vragen te stellen, en mensen ruimte te geven vanuit hun hart bij te dragen?
 

Het is mijn verlangen om topmensen in bedrijven, besturen en RvC's te steunen om dit verschil te maken. En zo Nederland menselijker, mooier en sterker te maken.

 

Speciaal voor hen, en misschien ben jij dat wel, ontwikkelde ik voor 2011 het:

 

 Leiderschap Doorbraak Programma 'Follow You!'
 Volg jou, wees jou, geef jou, maak verschil met jou.

 

Dit programma is voor een selecte groep topmensen in 2011, die wéten dat ze met hun leiderschap verschil kunnen én willen maken. Die er niet voor terug schrikken met nieuw leiderschap voorop te lopen. Die er naar verlangen thuis te komen bij zichzelf en het andere af te leggen. Die echt een stap willen maken. Zij verdienen ondersteuning. Het programma is niet bedoeld voor mensen die in hun comfort zone willen blijven en meer van hetzelfde willen brengen. Laat je overigens niet van de wijs brengen door de gedachte dat sterke mensen het allemaal wel alleen moeten kunnen. Dat hoeft niet, en bovendien had jij of iemand anders in je team het allang gedaan als het zo eenvoudig was. 

 

We gaan aan de slag in een groep van 5 tot 8 bevlogen mensen die net als jij zakelijk verschil willen maken met hun leiderschap. Hierdoor kun je gebruik maken van de energie, denkkracht, het gevoel en de stimulans van meer mensen dan alleen jij en ik. 

 

Omdat het tijd vraagt om een wezenlijke verandering geboren te laten worden,  trekken we er 9 maanden voor uit. Gedurende deze periode help ik je, zowel individueel als gebruikmakend van de kracht van een kleine groep, om het volgende te bereiken: 

 • Je maakt verschil: Doordat je helder hebt wat je nastreeft en zelf de verandering bent die je voor ogen hebt, ontsteek je dat in je omgeving. Door jouw puurheid steek je anderen aan en breng je iets op gang wat je niet voor mogelijk houdt. Dit wordt nog versterkt doordat je in de kleine groep ervaart hoe je dat leiderschap onderling in praktijk brengt. Dit kun je vervolgens inzetten in je eigen omgeving. 
 • Je bereikt de grensverleggende doelen die jij je voor het komende jaar stelt: Je doelen zijn verbonden met jouw vuur, je verlaat je comfortzone, doorbreekt gewoontes, opent je hart en je denken, gaat wegen zien om je te verbinden met anderen en wordt gesteund door mij en de groep.
 • Voldoening: Het geeft voldoening om thuis te komen bij jezelf, authentiek te zijn en te leven naar je intentie. Ook zul je verrast zijn over het contact dat je daardoor krijgt met anderen. Het geeft voldoening om te zien wat je los maakt met jouw leiderschap.  
 • Persoonlijke groei: Je groeit als kool, wat in de toekomst dingen mogelijk maakt waar je wellicht nu nog niet eens aan denkt. Doordat je gaat leven naar je intentie, zet je een proces van persoonlijke groei in gang. Ook het horen van vergelijkbare zaken bij anderen, maakt jouw "spoken" een stuk luchtiger.
 • Vrijheid en rust: Je voelt je vrij om jezelf te zijn, neemt je eigen grenzen in acht, staat rustig in het hier-en-nu en raakt niet meer verward in "spelletjes" met anderen. Er valt iets van je af, je komt op adem. Je bent.  
 • Plezier en avontuur: Dit kan wel eens je meest avontuurlijke jaar ooit worden! Je doet het bovendien niet alleen, wat het plezier vergroot. Het is bevrijdend om te kunnen lachen om jezelf en de herkenbare dingen van de ander. Zo menselijk allemaal.
 • Spin-off in je privé omgeving: Wie je bent, ben je ook thuis. Wat voor mens ben je daar, wat voor partner, vader of moeder? Ook daar zul je iets teweeg brengen door wie je bent. 

Dit is wat het programma je concreet biedt:   

 1. We starten 2e helft maart als de lente begint, en eindigen medio december 2011

   

 2. Maandelijks hebben we een groepsbijeenkomst met relevante, waardevolle inhoud en intervisie. De ene maand betreft het een face-to-face bijeenkomst van 3 uur op een centrale plek in Nederland, de andere maand een telefonische bijeenkomst van 1,5 uur. Als het de groep ten goede komt, zet ik hierbij eventueel ook andere mensen in. Totaal 9 bijeenkomsten, waarvan 5 face-to-face.  

   
 3. Twee sessies met mij individueel om achtereenvolgens jouw doelen te bepalen en de persoonlijke stap die daarvoor nodig is.  
   
 4. Vinger aan de pols: Twee keer per maand heb je gelegenheid om via email vragen te stellen over waar je tegenaan loopt, of in plaats daarvan 1 uur telefonische coaching te boeken. Totaal 8x (maart - juni, augustus - december).     

Durf jij het aan in 2011 een doorbraak te realiseren?

 

Deelname aan dit 9-maanden-programma vraagt een investering van 5.997 euro excl. BTW. Toelating vindt plaats na een persoonlijk gesprek, zodat we beide weten of dit programma echt wat voor je is.

 

Betaling in termijnen is desgewenst mogelijk. Je betaalt dan wel 3 x 2.300 euro excl. BTW. Wanneer je tussentijds stopt met het programma, ben je gehouden aan het betalen van de resterende termijnen.   

 

Het zijn sterke schoenen die puurheid kunnen dragen. Tegelijk valt er veel van je af, heerlijk. Meer weten? Schrijf je in voor een telefonische kennismaking.

 
Sprankelende groet,
Els van Asperen

 
Wonderful at Work 
 
  
Vlammen

Els van Asperen
www.wonderfulatwork.com

www.zynn.nl

This email was sent to info@webstudio25.nl by info@wonderfulatwork.com |  
Wonderful at Work | Els van Asperen | Oss | Netherlands